تبلیغات
با قطره ها - خدیجه بهترین زنان امت من top

مرتبه
تاریخ : شنبه 6 تیر 1394
رسول اکرم صلی الله علیه واله فرمود خدیجه بهترین زنان امت من ومریم بهترین زنان امت گذشته است .بازرسول خدا فرمودمأمورم به خدیجه بگویم وبشارت دهم که برای خدیجه دربهشت خانه ای از درناسفته یا طلا است که رنج واضطراب درآن راه ندارد.
ازعلی علیه السلام نقل شده روزی رسوخدا بیاد خدیجه افتاد وگریه کردعایشه گفت چرا گریه میکنی برزنی پیر از بنی اسد ؟فرمود عایشه خدیجه ایمان آورد بمن زمانی که شماکافربودید وبرای من فرزند آورد شما عقیم بودید.
اول اسلام وقتی رسول خدا مردم را به اسلام دعوت می کرد کفار
اورا سنگ میزدندوپیامبر فرار میکرد ومشرکین تعقیب میکردند خدیجه بود که با علی علیه السلام نان برمیداشتند وپشت سر پیامبر میرفتند واورا پیدا میکردند وبخانه می آوردند وخونهای صورتش را می شستند دربعضی اوقات رسول خدا را سنگ میزدندبخانه می آمد باز مشرکین می آمدند میخواستند در خانه هم بزنند فورا خدیجه بلند می شد وخودش را سپر می کرد وفریاد می زد حیا نمی کنید وبخانه من وارد میشوید ؟تا مشرکین برمی گشتند تاآخرین نفس با جان ومال ازاسلام ورسول اسلام دفاع کرد .روزی حلیمه سعدیه مادررضائی حضرت آمد تا خدیجه اورا شناخت که مادر پیامبر است خیلی احترامش کرد وچند گوسفندومقدارقابل توجه پول ولباس دادوبااحترام روانه کرد یازده امام از ائمه در زیارتنامه شان میخوانیم یابن خدیجۀ الکبری الخ التماس دعا رسولی راد

ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ