تبلیغات
با قطره ها - اسم مقدس امیرالمؤمنین را که اسم اعظم است باید برای اجابت دعا واسطه قرار دهیم top

سلیمان اعمش گوید سالی به حج بیت الله الحرام مشرف بودم درمنزلی زنی نابینارا دیدم که گوید ای برگرداننده آفتاب درخشان را برعلی بن ابی طالب بعدازغروب چشمهای مراهم بمن برگردان  ازسخن اودرشکفت شدم دودینارباو دادم اودیناررالمس کردبطرف من انداخت  وگفت ای مرد مرا بخاطر فقروبینوائی خوارنمودی  اف برتوکسی که آل محمد را دوست بدارد هرگزخواروذلیل نمیشود بحج رفتم وبرگشتم درهمان جا دیدم زن چشمهایش بازشده ومشغول صحبت است گفتم از زن مهرومحبت علی علیه السلام باتوچه کرد؟ گفت ای مرد من شش شب خدارا به آن حضرت قسم دادم شب هفتم که شب جمعه بود درخواب دیدم که آقائی به خوابم آمد وبمن فرمودای زن آیا علی بن ابی طالب را دوست داری ؟ عرض کردم آری .فرموددستت را روی چشمت بگذارآنگاه دعاخواند وگفت خداوندا اگراین زن بانیت درست علی  بن ابی طالب را دوست دارد
پس بینائی چشمانش را بازگردان سپس بمن فرمود که دستت را از روی چشمت بردارمن دست برداشتم ناگاه کسی را که درخواب دیده بودم درکنارم دیدم عرض کردم توچه کسی هستی که خدا بسبب توبمن احسان نمود ؟فرمود
من خضرهستم علی بن ابی طالب علیه السلام رادوست بدارکه دوستی او دردنیا بلا ها وآفات را از تو دور می کند ودرآخرت از آتش جهنم پناهت دهد .القطره مترجم ج 2ص212
رسولی راد


ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ