تبلیغات
با قطره ها - درفضیلت ماه مبارک رمضان top

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 28 خرداد 1394
مرحوم کلینی درکتاب کافی ازامام باقرعلیه السلام روایت کرده که رسول خدا روزجمعه آخرماه شعبان خطبه ای خواند بدین مضمون مزایای ماه رمضان را بیان کردند.فرمود مردم به شماروی آورده ماهی که درآن شب قدر است که از هزارماه بهتراست عبادتش مساوی با عبادت هزارماه این ماه مبارک رمضان است که پروردگارروزه اش را برای شماواجب کرده .هرنماز مستحبی دراین ماه مطابق با هفتادنمازثواب دارد.صدقات مستحبی دراین ماه معادل با عبادات مالی هفتاد ماه غیرماه رمضان میشود.هرکس عمل واجبی رادراین ماه انجام دهد مانند هفتاد عمل فریضه درغیر ماه رمضان است فرمود این ماه  ماه صبراست وصبرهم جزایش بهشت است .
فرمود روزی مؤمنین دراین ماه افزایش می یابد.
فرمود افطاردادن بیک روزه دار پاداش بنده آزادکردن دارد .
بعضی ها گفتندیارسول الله ماقدرت افطاردادن را نداریم فرمود.خدای کریم است اگرکسی فقط قدرت یک جرعه آب گوارا دارد یایک جرعه شیر یا چند عدد خرمارا دارد خداوند از فضلش ثواب را باو عطا می کند.
فرمود دهه اول اینماه رحمت است ودهه دوم آمرزش ودهه سوم اجابت دعا وامان از آتش است الخ چند خطبه دراین باره نقل شده قابل توجه این است که فرمود شقی وبدبخت کسی است که رمضان براوتمام شود نتواند خودش را موردآمرزش خدا قرار بدهد. التماس دعا رسولی راد   


ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ