تبلیغات
با قطره ها - ثبوت اول هرماه top

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 27 خرداد 1394
اگر ماه شعبان سی روز باشد حتما فرداش اول ماه مبارک رمضان خواهد بودواگر بیست ونه روزباشد بایکی از این راهها اول ماه ثابت میشود 1 انسان شخصا ماه را رؤیت کند ولو غیرازاوکسی ندیده باشدبرای او که دیده اول ماه است 2 دونفر شخص عادل شهادت بدهند که ماه را دیده اند 3 شیاع باشد برای رؤیت ما همه جامیگویند ماه رادیده اند 4 از طرف مجتهدعادل حکم شودکه اول ماه است یعنی برای او ثابت شود واوحکم کند اول ماه است (این مسئله اختلافی است )پس حالا که ماه شعبان بیست ونه روز است درتقویم وظیفه مااین است اگر با یکی ازاینها که گفته شد ثابت شود میتوانیم فردا به نیت رمضان روزه بگیریم واگر تا نزدیک صبح ثابت نباشد باید به نیت آخرشعبان روزه بگیریم اگرتاظهر خبررسید وثابت شد نیت مان را به رمضان بر میگردانیم واگرتا ظهر ثابت نشد روزه را بآخررساندیم بعد معلوم شد روزه ما صحیح است ازرمضان حساب میشود ولی اگر کسی بگوید من روزه را میگیرم اگررمضان است رمضان باشد واگرشعبان اشت شعبان درست نیست پس درنیت دقت کنید اگرثابت نشد برایتان مستحب نیت کنید وبعدمعلوم شودکه رمضان بوده صحیح است .
التماس دعا رسوله راد


ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ