تبلیغات
با قطره ها - مسافرت به اماکن متبرکه زیارت امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه السلام top

ازبهترین مسافرتها که هم مادی وهم معنوی ودنیوی واخروی دارد زیارت مشهدمقدس پایتخت معنوی ایران قبر مطهر امام هشتم شیعیان علی بن موسی الرضاعلیه آلاف تحیه والثناء است دراین باره چند حدیث از حضرات معصومین علیهم السلام .
حضرت صادق علیه السلام ازپدرانخودازجدش امیر مؤمنان علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه وآلهروایت میکند که فرمود:بزازودی گاره ای ازتن من درسرزمین خراسان مدفون می گرددهیچ مؤمنی بزیارت اونرودجزآنکه خداوندعزوجل بهشت رابرای اوواجب وآتش دوزخ رابروی حرام می کند.
ایضا امام باقرعلیه السلام از پدرانش از رسول خدا روایت میکندکه فرمودندپاره از تن من درسرزمین خراسان بخاک سپرده میشودکه هیچ دردمندی اورا زیارت نمی کندمگراینکه خداوندناراحتی وغم اورابرطرف می کندوهیچ گنهکاری نیست که بزیارت اونائل شود جزاینکه خداوندازگناهان اودرگذرد.ازعیون اخبارالرضااحادیث ادامه دارد.
آن پرچمی که درسربام حریم توست= راه بهشت رابه محبان نشان دهد
التماس دعارسولی راد


ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ