تبلیغات
با قطره ها - در باره شاهزاده اعظم علی اکبر علیه السلام top

حضرت علی اکبرفرزندبزرگ  امام حسین علیه السلام که در کربلا شهید شد واز برادرش علی بن الحسین امام زین العابدین بزرگتراست وبزرگ بودن ایشان از امام یعنی کوچک بود حضرت سجاداز ایشان ایرادی ندارد چنانکه جدش علی علیه السلام هم ازبرادرانش که امام نبودند کوچکتربود امامت ازخداست کوچک وبزرگ ندارد. حضرت علی اکبر مادرش لیلی بنت ابی مره بن عروه بن مسعود ثقفی است  وعروه بن مسعود یکی از چهارتن است که در اسلام آنانرا مهتر عرب میشمردند ویکی ازآن دونفراست که کفارقریش پنداشتند اگر خداکسی را به رسالت خواهد برگزید آنهاسزاواند  وهم اوست که کفارقریش درصلح حدیبیه اورا فرستادند وکافربود وبارسول خدا صلح کرد در سال نهم یاهشتم مسلمان شد وبدستور رسول خدا به منزل خود برگشت تا قوم خودرا به اسلام دعوت کند که در اذان نماز که میخواست بخواند تیرش زدند درگذشت ورسول خدا فرمود مثل عروه مثل آن رسول است که خدا درسوره یس یادکرده که رفتند قوم خودرا دعوت بدین کنند اورا کشتن .ورسول خدا در مقام اوفرموده که من عیس بن مریم را دیده ام از همه کسانی که دیده ام به عروه شبیه تراست .
او اولین شهید از بنی هاشم است .درباره سن شریفش یکی دو روایت داریم که هیجده ونوزده ساله بود ولی چندین روایت معتبر داریم که بیست وچهار وبالاتر بیست وهفت  وزیادتر داریم  درزیارتنامه که ابوحمزه ثمالی از امام صادق علیه السلام روایت کرده درزیارت علی بن الحسین مقتول در طف گفته است ( صلی الله علیک وعلی عترتک واهل بیتک وآبائک وابنائک )صلوات بر تو وعترت تو واهلبیت تو وپدر وفرزندان تو  پس آن حضرت هم بزرگتر از امام سجاد وهم متأهل وصاحب خانواده وفرزند بوده است .واگر هم تک روایت هیجده یا نوزده سال را هم بگیریم باز اشتباه است که بگوئیم ناکام بوده وازدواج نکرده که این سخن مخالف روایات زیادومعتبراست خوب نیست که بعضی ها قاسم سیزده ساله را داماد میکنند وعلی بن الحسین بیست وچهارساله را مجرد گویند باید انسان هرچه مینویسد ومیگوید بامدرک واز کتاب باشد اینها خلاصه ای از ارشاد شیخ مفید ونفس المهموم شیخ عباس قمی است .                                            التماس دعا  رسولی راد


ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ