تبلیغات
با قطره ها - مهریه فاطمه top

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 3 فروردین 1394

مهریّه فاطمه

عبدالرحمن بن عوف  به رسول خدا عرض کرد یارسول الله دخترت فاطمه را بمن تزویج کن برایش یکصدشترسیاه باچشمهای ازرقی بارشتران هم پارچه های مصری باضافه ده هزاردینارطلا باشدرسول خدا غضبناک شدازگفتاراوومشتی سنگ ریزه برداشت بدست عبدالرحمن گذاشت که دُرّ وجواهرشدوفرموداینهارا هم بمالت اضافه کن الخ تاملک محمود ازطرف خدا آمدکه خدا میفرماید زوج النوربالنورفاطمه را بعلی تزویج کن که درعالم بالا چنین شده الخ خلاصه عقد  فاطمه باعلی بسته شد بامهریه پانصددرهم.یعنی پانصدمثقال نقره(دوستان فاطمه بایددرمهریه هاتجدیدنظرکنند) وقتی فاطمه شنید پدرش اورا بامهریه دراهم عقدبستند عرض کرد بابا دختران مهاجروانصاربادراهم تزویج می کنند ومن هم بادراهم  فرمود خواسته توچیست ؟عرض کرد ازخدابخواهی که شفاعت گنهکاران امت تورا جزومهریه من قراربدهد جبرئیل پیام آورد قبوله گفت مدرک میخواهم جبرئیل یک قطعه لوح سبزآوردکه درآن نوشته شده ((جعل الله مهرفاطمۀ الزهراءشفاعۀالمذنبین من امۀابیها))یعنی خداوندقراردادمهریه فاطمه زهراءرا شفاعت گنهکاران امت پدرش را. ==                  ازکتاب  فاطمه همدانی ص464    شب شهادتش بردوستانش تسلیت باد   رسولی راد ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ