تبلیغات
با قطره ها - چند کلمه درباره صدیقه کبری سلام الله علیها top

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393
ف

((فاطمۀالزهرا))

سلام ای ذکرخاص حق ثنایت == درود ای گفته احمدمن فدایت

توفرقانی تویاسینی تو طاها ==   توزهرائی  تو زهرائی  توزهرا

ملک یاحور یاآدم چه هستی ==  خدا داند خداداند که هستی

جهان ازرازها بس پرده انداخت== سرموئی تورانشناخت نشناخت

دوستی فاطمۀ دوستی خداوغضب فاطمۀ غضب خداست

سلمان ازرسول خدا صلّی الله علیه وآله روایت کرده که فرمود:ای سلمان هرکس دخترم فاطمه رادوست بدارد اودربهشت بامن است وهرکس اورا بخشم بیاورد پس اودرآتش است.

ای سلمان محبت فاطمه درصدمورد برای انسان سود وفایده دارد آسانترین آنها هنگام مرگ وقبر ومیزان ومحشر وصراط وحساب پس ازهرکس دخترم فاطمه خوشنود است من ازاو خوشنودم وازهرکس من خوشنودم خدا ازاو خوشنوداست وبرهرکس فاطمه خشمناک است من ازاوخشمناکم وازهرکس من خشمناکم خداازاوخشمناک است .

ای سلمان وای برکسی که بفاطمه ظلم کند وبه شوهرفاطمه امیرالمؤمنین علی ظلم کند و وای برکسی که برذریه فاطمه وشیعیان فاطمه ظلم کند.         التماس دعا رسولی راد

 ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ