تبلیغات
با قطره ها - ثواب زیارت امام رضا علیه السلام از خود آن حضرت top

 1از امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه السّلام درروایتی چنین نقل شده فرمود: آگاه باشیدهرکس مرادرغربت زیارت کندخداوند برایش ثواب یکصد هزارشهید ویکصدهزارصدیق ویکصدهزارحج وعمره ویکصدهزار مجاهدمی نویسدواورادرزمره ما محشورکندودربهشت اعلی باما رفیق باشد.
 2درحدیث دیگر ازامیرالمؤمنین علیه السّلام روایت  شده که فرمود:ازفرزندان من مردی درسرزمین خراسان بازهر مقتول می شود ازروی ستم وظلم که نام اوازنام من است ونام پدرش از نام پسرعمران موسی علیه السّلام است آگاه باشیدهرکس اورادرآن غربت زیارت کندخداوندتعالی اورابیامرزدوازگناهان اولین وآخرین اودرگذرد هرچندبعددستارگان وقطرات باران وبرگ درختان باشد.

   1 بحارالانوار ج 102 ص 31 ح2       2 بحارالانوار ج 102 ص34

پس برادر وخواهر که بادوستی اهل بیت افتخار می کنی وباید هم بکنی چون دوستان اهلبیت دردنیا وآخرت خوشبخت ومورد لطف خداوندی هستند پس فکرکن بکجا مسافرت کنی درایام تعطیلی ؟وعمر عزیزت را درکجا وبرای چه کسانی وباچه دوستانی وباکدام پولی تمام می کنی
آن پرچمی که درسربام حریم توست == راه بهشت را به محبان نشان دهد
خواهداگرخدای نبخشد گناه ما = مارا چرا امام چنین مهربان دهد. التماس دعا رسولی رادارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ