تبلیغات
با قطره ها - هفت سین واقعی چیست top

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 25 اسفند 1393
آیاازهفت سین چه میدانیدشایدخیلی ازما ازهفت سین همان سبزی وسیروسکه وسنجد وغیره دیده وشنیده ایم ولی اگرفکرکنیدازاین کلمات که اولش سین باشدهزاران کلمه هست .اما کلمه ای که اولش سین باشد کلمه مبارکه سلام است که اسم مقدس خدای تعالی است که درقرآن فقط هفت آیه داریم بااین نام مقدس شروع شده واین را بنده ازخودم نه بلکه ازامیرمؤمنان علیه السلام عرض میکنم که فرموده هرکس این هفت آیه مبارکه رادرهنگام تحویل سال بازعفران ومشگ به کاسه چینی بنویسد وباگلاب آنهارابشویدهرکس ازآن بخوردتاسال دیگربیمارنشود .هفت آیه این است:
1سلام علی نوح فی العالمین الصافات آیه 79==2 سلام علی ابراهیم الصافات آیه 109
3سلام علی موسی وهارون الصافات آیه 120 ==    4 سلام علی ال یاسین الصافات آیه 130

5سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین  زمرآیه72  =6  سلام قولا من رب رحیم  یس  آیه58

7 سلام هی  حتی مطلع الفجر    قدر آیه  5  (پس سلامی که سلامتی می آورد این هفت آیه مبارکه می باشد .)ازکتاب منتخب الدعوات ص96 ==وادعیه وادویه ص ج 1
ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ