تبلیغات
با قطره ها - فضیلت زیارت امام حسین درروزعرفه top

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 8 مهر 1393
بشیر دهان می گوید:به امام صادق علیه السلام عرض کردم ای  بسا توفیق حج نمی یابم وروزعرفه را به زیارت امام حسین علیه السلام می روم فرمود  .کارخوبی می کنی ای بشیر هرمؤمنی که باشناخت حق امام حسین علیه السلام  درغیرروزعید به زیارت اومی رود برای اوبیست حج وبیست عمره بدون گناه ومقبول وبیست جهادباپیامبر مرسل یاامام عادل ودرروزعید صد حج وصدعمره وصدجهاد همانطور واگردرروز عرفه باشناخت حق اوبه زیارتش برود هزارحج وهزار عمره مقبوله وهزارجهاد باامام عادل برای اومی نویسند .عرض کردم من چگونه می توانم به ثوابی همانند وقوف در عرفات برسم ؟ان حضرت باشنیدن این سخن بگونه ای به من نگریستند که گویاخشمگین شدند آنگاه فرمودند :
ای بشیر مؤمن هنگامی که درروز عرفه به زیارت قبرامام حسین  علیه السلام برودودرفرات غسل کند وآنگاه به طرف قبرمطهر آن حضرت علیه السلام برود درمقابل هرگامی که برمی دارد یک حج بامناسکش برای اونوشته می شود الخ  (یعنی تأسف  نخورکه درمکه نبودی وعرفات نرفتی زیارت عرفه امام حسین علیه السلام خدا بهرقدمش یک حج بامناسکش می نویسند ازفرات تا حرم چند قدم وچند حج می شود حساب کن )خوشا بحال کسانی که دراین ایام مشرف هستند التماس دعای مخصوص دارم .ازکتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق ص 191ح 25


ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ