تبلیغات
با قطره ها - سالروز ازدواج علی وفاطمه زهرا علیهماالسلام top

(مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لایبغیان یخرج منهما اللؤ لؤ والمرجان) سالروز ازدواج امیرالمؤمنین وفاطمه زهرا علیهماالسلام برشیعیان مبارک باد.برادران وخواهران ما که ادعای دوستی اهلبیت را داریم ماشیعیان بایددوستی مان را باعمل ثابت کنیم علی علیه السلام شخص دوم عالم خلقت وحضرت زهرا بانوی دنیا وآخرت هستند میدانید مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها پانصد مثقال نقره بود تقریبا پنج میلیون امروز وائمه هم درازدواجشان همیشه فرموده اند ما ازمهریه مادرمان زیادتر مهریه قرار نمی کنیم ماشیعیان هم بایدازآنها پیروی کنیم تااین همه پسرودختر درخانه نمانند بعضیها می گویند اگرمهریه کم باشد زودطلاقش می دهند درست نیست بلکه مامی بینیم آنهاکه چندصدمیلیون مهربسته اند زودبه طلاق کشیده وچقدر شوهران توسط خانمها به زندان افتاده اند رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود بهترین زنان زنی  است که مهریه اش کم باشدواولاد بیاورد .
یک ساعت فکرازهفتادسال عبادت بهتراست چرا شاید انسانی درهفتادسال اشتباه کرده ولی دریک ساعت فکر کردن حقیقت را دریافته مثلا حربن یزید خلاصه فکر کنیم مخصوصا بجوانان .درخاتمه ازجوانانی که خودشان پشنهادکرده اند مهریه شان چهارده سکه یا پنج سکه بنام چهارده معصوم یابنام پنج تن باشد بایدتشکر کرد واز معصومین علیهم السلام می خواهیم مثل این جوانان را درجامعه مسلمین زیادکند.ازخدا میخوام هرکسن باین کم راضی شود ماه وعسلشان را درنجف باشند چنانکه ما درکاروان هایمان اکثرا از اینهاداریم .التماس دعا رسولی راد


ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ