تبلیغات
با قطره ها - عرض تسلیت وفات امام نهم علیه السلام top

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 3 مهر 1393
در عیوناخبارالرضا بزنطی می گوید نامه امام هشتم را خواندم که به فرزندش نوشته ای ای اباجعفربمن رسیده وقتی سوارمی شوی دوستانت توراازدرکوچک می برند این ازبخالت آنهاست که ازتوبه کسی خیرنرسدازتومی خواهم بحق من که ورودوخروجت ازدربزرگ باشدوقتی سوارشدی بهمراه خود طلا ونقره بردارتاهرکس ازتوسؤال کند باو عطا کن واگرازعموهایت ازتوسؤال کردند کمترازپنجاه دینارباو نده وزیاده ازآن باختیارخودت واگرعمه هایت سؤال کردندکمتر ازبیست وپنج دینارباوعطانکن وزیاده باختیارخودت بدرستی که من می خواهم خداون تورا بلند کند عطا کن ونترس 

ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ