تبلیغات
با قطره ها - علی معلم جبرئیل است top

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 1 مهر 1393

((علی معلم جبرئیل است ))

سیدهاشم بحرانی ازکتاب بستان الکرام نقل کرده که جبرئیل علیه السلام درخدمت پیامبرنشسته بود که علی علیه السلام داخل شد فورا جبرئیل بلندشد برایش رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود:برای این جوان بلند شدی ؟جبرئیل عرض کردبلی اوبرمن حق تعلیم دارد فرمودچطور حق تعلیم دارد جبرئیل گفت  خداوند مرا خلق فرمود ازمن پرسید توکیستی واسمت چیست ؟ومن کیستم ونام من چیست ؟درجواب درحیرت ماندم بعداین جوان حاضرشددرعالم انوار وبمن تعلیم کردجواب رافرمودبگو تورب جلیلی واسمت جمیل است ومن عبدذلیلم ونامم جبرئیل است برای این تعظیمش کردم رسول خدا پرسیدای جبرئیل عمرتوچقدراست گفت ستاره ای ازعرش طلوع می کند هرسی هزارسال یکبار ومن اوراسی هزار مرتبه دیده ام الخ

القطره ص 108 ح82ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ