تبلیغات
با قطره ها - بیست سوم ماه ذیقعده الحرام روز زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام است top

نسیم قدسی یکی گذرکن                  به   بارگاهی  که  لرزد  آنجا

خلیل رادست ذبیح رادل           مسیح   را لب   کلیم  را پا

نخست  نعلین زپای  برکن          سپس قدم نه به  بطور ایمن

که در فضایش  زصیحه  لن     فتاده   بی هوش   هزار  موسی

نسیم جنٌت وزان زکویش      شراب  تسنیم  روان  زجویش

حیات جاوید دمیده بویش      به جسم غلمان به جان حورا

مهین مطاف شه خراسان      امین ناموس ضمین   عصیان

سلیل  احمد  خلیل  رحمن        علیٌ    وعالی    ولیٌ   والا

بنا بروایتی درسال دویست سه شهادت آن حضرت بوده یاخروج ازمدینه زیارت آن حضرت ازدورونزدیک مستحب است سید دراقبال ازکتب بعض اصحاب نقل کرده که زیارت آن حضرت دراین روز ازدورونزدیک نقل شده است وروز بیست وپنجم این ماه دحوالارض است .

انشاءالله دوستان اهلبیت زیارت آن حضرت را ازدور ونزدیک فراموش نکنند  وبا توفیق خدا ماهم در جوارش نائب الزیاره دوستان خوهیم بود .

التماس دعا رسولی راد  ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ