تبلیغات
با قطره ها - انسانهای که باصورت نورانی محشور می شوند علی وشیعیان اوهستند top

 با حذف سندعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم:  إن الله تبارك و تعالى یبعث أناسا وجوههم من نور على كراسی من نور علیهم ثیاب من نور فی ظل العرش بمنزلة الأنبیاء و بمنزلة الشهداء و لیسوا بالشهداء فقال رجل: أنا منهم یا رسول الله؟ قال: لا قال آخر: أنا منهم یا رسول الله؟ قال: لا قیل: من هم فوضع یده على رأس علی بن أبی طالب علیه السلام و قال هذا و شیعته .

انس بن مالک ازرسول خدا صلی الله علیه وآله روایت کرده خداوند روزقیامت انسانهائی را مبعوث می کندصورتهایشان از نورروی تختهائی ازنورلباسهایشان ازنوربمنزله پیامبران ولی پیامبرنیستند بمنزله شهدا ولی شهید نیستند پس مردی گفت ای رسول خدامن آزآنهایم فرمود نه دیگری گفت من ازآنهایم ای رسول خدا؟فرمود : نه گفته شدپس آنهاکیستند؟پس دستش را برسرعلی ابن ابی طالب علیه السلام گذاشت وفرمود این وشیعیان او .

 بشارة  المصطفی جزء1 ص62ح47 وامالی الصدوق ص 202ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ