تبلیغات
با قطره ها - کتاب منتخب الدعوات منتشرشد که کلید گنجینه های رستگاری در آن است top

اطلاعیه
دعاکلید موفقیت وگنجینه رستگاری است   علی علیه السلام
کتاب منتخب الدعوات منتشرشده  در این کتاب می خوانید .چرا دعامی کنیم  مستجاب نمی شود بااینکه خدافرموده دعاکنید مستجاب کنم 
شرایط استجابت دعا از قول معصوم   دراین کتاب علاوه بر دعاهای  لازم ومشهور مانند کمیل وندبه وتوسل  زیارت  عاشورا وزیارت وارث وامین الله وغیره .
آیات وروایات زیادی درباره دعا واستجابت آن         ختومات مجرب سوره ها وآیات قرآنی دربرآورده شدن حاجات ورفع گرفتاریها .
ختومات معتبر درباره سوره ها وآیات مخصوص دروسعت روزی وادای قرض وشفای مریض ورفع گرفتاری ومشکلات بزرگ .  آیات ودعاهائی برای توفیق زیارت حج وعتبات 
دعابرای گمشده وبرگشت غایب
دعابرای مصون ومحفوظ ماندن دین وعقیده درآخرالزمان
این کتاب که در256 صفحه وقطع جیبی است که ازکتب معتبر شیعه جمع آوری شده  امیدوارم کسی با اعتقاد از رهنمائیها ان به خواسته های قلبی خودبرسد.
این کتاب درمشهد چاپ شده  وقیمت آن پنج هزارتومان است که  گرکسی زیادبرای هدیه به کتابخانه یا حسینیه ومساجد برای خیرات اموات که کاربسیار خوبی است بخرد 30 در صد تخفیف دارد وبایک تلفن برایش فرستاده می شود
. تلفن تماس 9155114909       و05132223362


ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ