تبلیغات
با قطره ها - ناسزا به علی گفتن وفضائلش را مخفی کردن اثری نداشته بلکه محبت اورا درقلوب زیادکرده است top

قال الولید بن عبدالملک لبنیه یوما:یابنی علیکم بالدین فانی لم ارالدین بنی شیئا فهدمته الدنیا ورآیت الدنیا قدبنت بنیانا هدمه الدین مازلت اسمع اصحابنا واهلنا یسبون علی بن ابی طالب  ویدفنون فضائله ویحملون الناس علی شنآنه فلا یزیده ذلک من القلوب الاقرباویجتهدون فی تقربهم من نفوس الخلق فلایزیدهم ذلک الابعدا.

روزی ولیدبن عبدالملک به فرزندش گفت :ای فرزندم برشماباد که طرف دین را بگیرید من ندیده ام که دین چیزی را بنا کند دنیااورا از بین ببرد ولی دیده ام که دنیا بنائی را درست کرده (مثلا کسی رامردم تبلیغ وبلندکرده اند زمانی نگذشته )که دین اورا ازبین برده است همیشه می شنویم که پیروان ماواولادما علی بن ابی طالب راسب وناسزا گفته اند وفضائل اورا مخفی ودفن کرده اند ومردم را ازاومتنفرکرده اند ولی این کارمحبت اورا درقلوب زیادکرده است ومردم بیشتر به علی جلب شده ومحبت کرده اند)وکوشش کرده اند(کسان ما ) مردم را بخودشان نزدیک کنند ولی این مردم  بعداز مدت کمی از آنهادورشده اند 
.ارشاد شیخ مفید ج 1


ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ