تبلیغات
با قطره ها - اطاعت از امام ظالم که ازطرف خدانیست موردعذاب خدا خواهدبود top

عن ابی جعفرع قال قال الله عزوجل لاعذبن کل رعیۀفی الاسلام دانت بولایۀکل امام جائرلیس من الله وان کانت الرعیه فی اعمالهابرۀتقیۀولاعفون عن کل رعیۀفی الاسلام دانت بولایۀکل امام عادل من الله وان کانت الرعیۀفی اعمالهاظالمۀمسیئه.
امام باقر علیه السلام فرمودخداوند عزوجل فرموده البتۀعذاب خواهم کردهررعیتی که دراسلام نزدیک شودبه ولایت امامی که ظالم وازطرف خدانیست ولورعیت دراعمالش خوب وپرهیزکارباشند .وخواهم بخشیدهررعیتی که دراسلام نزدیک شوند به ولایت امام عادلی که ازطرف خدا منصوب شودولورعیتش در اعمالش خلاف کاروظالم باشند
بحارالانوار ج27 ص193 ح51 وغیبت نعمانی ص64

ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ