تبلیغات
با قطره ها - نمونه ازعلم علی علیه السلام top

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 6 مرداد 1393
((مقایسه علم دو وصی ازدو پیامبر دردوآیه قرآن ))
آیه چهل درسوره نمل درباره عاصف بن برخیا و آیه آخرسوره رعد درباره علی علیه السلام است  وقتی سلیمان پرسید کیست تخت بلقیس را پیش من قبل از آمدن اوحاضر کند یکی ازجن ها گفت من می آورم قبل از آنکه توازجایت بلند بشوی قبول نکرد  قال الذی عنده علم من الکتاب {عاصف} گفت کسی که بعضی از علم پیش اوبود  من می آورم تا تو چشم بهم بزنی وآورد دیدند از زیر تخت سلیمان تخت بلقیس بیرون آمد  درآیه آخر سوره رعد { ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی بالله شهیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب } ای پیغمبر کافرین می گویند تو پیغمبر نیستی بگو کفایت می کند بین من وشما از جهت شهادت خدا وکسی که علم کتاب پیش اوست  درتفسیر این آیه مبارکه مرحوم بحرانی درزیل آیه بیست وپنج روایت از سنی وشیعه نقل کرده کسی که علم کتاب پیش اوست تمام ائمة واول وافضل علی بن ابی طالب است دراین آیة مبارکه خداوند با علی باهم  برای رسالت رسول خدا شاهد هستند ازامام صادق علیه السلام روایت شده آنکه علم کتاب پیش اوست علی بن ابی طالب است پرسیدند آیاکسی که بعضی ازعلم پیش او { عاصف بن برخیا } افضل است یا کسی که علم کتاب پیش اوست {علی بن ابی طالب }افضل است فرمود : علم کسی که بعضی ازکتاب پیش اوست درمقایسه با علم کسیکه علم کتاب پیش اوست یعنی علم عاصف درمقابل علم علی مانند رطوبت پر مگس درمقابل دریاست .علم تمام انبیاءازآدم تا خاتم نزد پیغبر اسلام است باو دستور رسید همه به علی تحویل داد تنها هنگام رحلت رسول خدا ص هزارباب از علم بعلی دادند که از هرباب هزار باب بازمی شود  فرموده اند اسم اعظم هفتاد و سه حرف است  در بعضی از پیامبران بیست  حرف بعضی پانزده بعضی پنج بعضی یک حر ف ولی هفتاد ودو حرف آن پیش ائمة علیهم السلام است .تفسیر برهان ج 2 ص302 ح 4


ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ