تبلیغات
با قطره ها - قطره ای ازمناقب مولا علی علیه السلام top

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 5 مرداد 1393
تنها علی علیه السلام درجهان می فرمود بپرسید ازمن پائین ترازعرش از هرچیزی که بخواهید چندین نفردر مسجد کوفه بلند شدند وسئولاتی کردند جواب فرمودند ابن کوا سولات بی مورد باز جواب داد مردی سئوالات مهمی پرسید همه را جواب فرمود تارسید به این که {وکان عرشه علی الماء} عرش خدا قبل از خلقت آسمانهاوزمین چقدر درآب بود فرمود نمی توانی حساب کنی طرف اصرار کرد باید بگوئی من حساب می کنم فرمود اگرروی زمین تا آسمان پرشود از دانه خردل که خیلی ریز است بتو خدامهلت وعمرطولانی دهد که یک دانه یک دانه این خردل هارااز مشرق به مغرب ببری وشماره هایش را حساب کنی بیاد داشته باشی تما م این دانه های خردل که اززمین تا آسمان پر است فرمود تازه من یک دهم ازیک جزءاز صدهزار جزءرابرای توگفتم اگرحساب اینهارا داشته باشی بفهمی که عرش خداچقدر درآب بود مردکه خیلی مغرور بود اشهدان لااله الاالله وان محمدا رسول الله این علی است که علم خدا در سینه اوست عوض این که مردم درپای منبر علی ازراههای اسمانه می پرسیدند  سعد وقاص بلند شده ومی گوید اگرعلم داری بگودرریش وسر من چند مو هست .خارجی ها می گویند اگر الان علی بیاید ودر مسجدکوفه صحبت کند ما از شما مسلمانان زودتر در پای منبر علی نشسته واستفاده می کنیم یعرف الاشیاء باضدادها هرچیزوهرشخص با  ضداوشناخته می شود ازدومی پرسیدند جنب بودم آب نداشتم چه کنم گفت نماز نخوان عمار گفت یادت رفته دربیابان اب نداشتیم من تیمم کردم وتو نماز نخواندی به رسول خدا عرض کردیم بتو فرمود چرا نماز نخواندی .درمنبر گفت دومی هرکس مهره زنهارا از چهارصد زیادتر کند به بیت المال  میدم پیرزنی از پشت پرده گفت خلیه مخالف قرآن حکم می کنی آیه راخواند گفت همه ازعمرداناترند حتی پیرزنهای پشت پرده  به علی علیه السلام گفت یاعلی تو همه را می دانی اما زود جواب می دهی فکرنمی کنی  بلکه اشتباه شد فرمود این چندتاست انگشتان دست گفت پنج فرمود چرا فکرنکردی گفت این آسان است فرمود تمام مسائل مشکل برای من ازاین آسانتراست .   حدیقة الشیعه  وجلد دهم بحار الانوار واحتجاج وخیلی کتابهای دیگر .

ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ